แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับเหมา ตัดแร๊มพ์ ก้างปลา ทางขึ้นลงลานจอดรถ

    งานตัดแร๊มพ์กางปลา ramp จอดรถ ทางเดิน ทางขึ้น-ลงลานจอดรถ  งานตัดแร๊มพ์ เซาะร่องก้างปลา แร๊มพ์ก้างปลา เซาะร่องคอนกรีต พื้นถนนทางขึ้นอาคารลานจอดรถ ด้วย Floor saw โดยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานคอนกรีต  เราเป็นมืออาชีพรับจ้าง รับเหมา งานเจาะ งานตัด งานเซาะร่อง พื้น ผนัง คาน คอนกรีต ทุกโปรเจคของงาน การเจาะและตัด เรามีเครื่องมือ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย ในการปฏิบัติงานเรามีการวางแผนการทำงาน เพื่อให้ได้งานคุณภาพ เสร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานความปลอดภัยของสถานที่และผู้ปฏิบัติงาน เป็นสำคัญ  

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาคอนกรีต, ผู้รับเหมาทำพื้นและทางเดิน, ผู้รับเหมาคอนกรีต

    ดูรายละเอียด